Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

  • docent anatómie
  • kandidát psychologických vied
  • eniopsychológ
  • magister psychotroniky a biomagnetológie
  • majster športu Ukrajiny
  • autor 9 monografií, 5 vynálezov a 104 vedeckých prác

Oficiálna stránka: www.vasilcuk.cz

[PDF]  Ukážka knihy vo formáte PDF

ENIOANATOMIE

JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA

Celkove dáva monografia neobmedzené možnosti využitia enioanatomických informácií na univerzálny vývin jemnohmotných tiel človeka, na zjednotenie výchovy, výuky, vývoja, liečenia a regenerácie, na praktickú realizáciu vysoko duchovného a PSI-fenomenálneho vývoja človeka, na dosiahnutie absolútneho zdravia, dlhovekosti, životnej harmónie, života bez bolesti, utrpenia a kríz.


Mezioborový slovník eniologie

Slovník, napísaný ako výuková príručka, obsahuje 4 015 termínov, ktoré popisujú mnoho medziodborových aspektov a sfér eniológie, s cieľom objasniť medziodborové vzťahy eniológie.

Cena: 69,- €

Enioanatomický výkladový slovník

Univerzálna informačná príručka o jemnohmotných telách. Termíny sú vysvetľované so zreteľom na stavbu, štruktúru, vnútornú architektúru, topografiu, funkciu, funkčné možnosti a klasifikáciu jemnohmotných tiel a ich štruktúr. Kniha obsahuje 17 233 slovníkovych článkov zoradených podľa abecedy, ďalších 117 558 termínov je uvedených v elektornickej verzii dodatku k slovník na vloženom CD.

Cena: 119,- €

Enioanatomický obrazový slovník

Slovník obsahuje 447 farebných obrázkov s anioanatomickým slovníkovým výkladom enioanatómie jemnohmotných tiel človeka. Doplňuje, konkretizuje, odráža zjednotený obrazový a slovný výklad a vytvára dostupnú a zrozumiteľnú enioanatomickú nomenklatúru. Enioanatomický obrazový slovník je dobrých pomocníkom pre študentov, praktikantov, lekárov, liečiteľov, valeológov, výskumníkov a pre všetkých ľudí, ktorý rozvíjajú svoje jemnohmotné telá, PSI-fenomenálne schopnosti a svoju duchovnosť.

Cena: 69,- €

The Enioanatomy of human Subtle Bodies

The overwhelming majority of information about human subtle bodies is new. For the first time the information-energetic body, human subtle bodies, the holographic integration of human subtle bodies, shakras, susumna,merunda, ida, pinhala, star channels, meridians, biologically active points (acupressure) of the meridian, micro-channels, anastomnotic connecting junctions, site of the universal subultrachannel and vital information-energetic bioplasam, information-energetic mutual interchanges, and their structural-functional state, behavior regime, function, functional possibilities,and many more, as well as their meaning for human beings is being described .

Cena: 199,- €

The Enioanatomy of chakras

The monograph presents enioanatomical information which is relevant to the universal development of chakras and subtle bodies, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implementationof highly spiritual and PSI development, and to the attainment of absolute health, longevity, harmony, and life free of pain, suffering, and crisis.

 

Monografia prináša enioanatomické informácie, ktoré sú dôležité pre všestranný rozvoj čakier a jemnohmotných tiel, pre enioduchovnú výchovu, vzdelávanie, rozvoj, liečbu a regeneráciu, pre rozvoj PSI-fenomenálnych schopností, a na dosiahnutie absolútneho zdravia, dlhovekosti, harmónie, a života bez bolesti, utrpenia a kríz.

Cena: 149,- €

The Enioanatomy of channels of Subtle Bodies

The monograph provides unlimited potential for utilization of enioanatomical information about the channel system of subtle bodies which is relevant to their universal development, to the integration of upbringing, education, development, healing, and regeneration, to the practical implemantation of new, highly effective enio-techniques of reflexive therapy, anio-medicine, spiritual and PSI development, and to the attainment of energy-informational purity of the channel system, energy-informational identity, homeostasis and immunity of subtle bodies, absolute health, longevity, and a life free of pain, suffering, and crises.

Cena: 159,- €